Heast Koerast

Mina olen  Kristina Mägi, Hea Koera koolituste looja ja läbiviija. Alustasin koeraomanike nõustamisega juba 2007. aastal. Miks? Sest paistis, et olin Mürgli kasvatamiseks ja õpetamiseks kogunud palju sellist teadmist, mida jagada ja mida koerainimesed mujalt ei saanud. Nii alustasin esialgu vaid üksikute soovituste peale tulnud koerainimeste abistamist. Mind rõõmustab aga väga see, et neist päris esimestest koerainimestest on päris mitu tulnud minu juurde tagasi oma uute koertega. 

2008. aasta jaanuarist alustasin Janne Orro loomakliinikus  esimene Kutsikate eelkooli grupp. Aprillist 2008 alustas Kultuuritehases, endises Pärmivabrikus, esimene Kodukoera põhikoolituse grupp. Nii Kutsikate eelkool kui Kodukoera põhikoolitus olid, ja on siiani Eestis täiesti omanäolised, kuna keskseks eesmärgiks on inimese oskuste ja teadmiste kasvatamise kaudu koera ja inimese vahele usaldusliku suhte ehitamine. Vastutus koera käitumise ja selle muutmise eest on inimesel.

Toona toimus enamik koolitusi õues ja seetõttu oli tavaks, et kutsikad tulevad kodust välja alles 5-kuuselt, kui viimasest vaktsiinist on möödas 2 nädalat. See ei ole aga kooskõlas kutsika arenguliste vajadustega. Kutsikas peab 2-4-kuusena saama palju positiivseid kogemusi erinevatest nähtustest, millega ta ka tulevikus võib kokku puutuma hakata.  Samuti on värsketel kutsikaomanikel hulk küsimusi ja igapäevaeluga seotud muresid just esimestel kuudel. Kõik kutsikaga seonduv on uus, kõike, mida teada ja osata oleks tarvis, on nii palju ja lisaks on kutsikal palju väga teravaid hambaid! Kutsikate eelkool täitis selle lünga. 

Kodukoera põhikoolitus oli samuti ennenägematu. Koerandusringkondades levis tol ajal arusaam, et kuulekuskoolitus ongi kodusele koerale parim koolitus.  Kuulekuskoolitus on tegelikult aga väga selgelt fikseeritud nõudmistega võistlusala ja nende elementide ära õppimine ei aita sageli tegelikkuses omanikul ega koeral toime tulla igapäevaelus ette tulevate olukordadega. Nii koeral kui inimesel on vaja teistsugust oskustepagasit, mis keskenduks heale suhtele ja paindlikele oskustele, mis aitaksid elada hästi koos just selles keskkonnas, kus ollakse.

Pean oluliseks, et õppimine oleks meeldiv ja tõhus nii koera kui inimese jaoks. Me peame järjest enam õppima toime tulema, kuidas kiire elutempo juures koera vajadusi täita ja enda vaimse tervise eest hoolt kanda. Koera võtmine võiks olla esimene samm kiire elutempo aeglustamise suunas ja teadlikuma elamise suunal. Minu tõekspidamistest ja õpinguteest loe lähemalt siit.

15 aasta vältel on minu käe alt läbi käinud umbes 4000 inimest ja koera.

Et arengutega kursis olla, õpin ja täiendan end pidevalt nii koeranduse, psühholoogia, käitumisteaduse kui õpetamisalaselt.

Viimastel aastatel on Hea Koerakoolitused kättesaadavad ka veebikeskkonnas.

Aastatel 2019 ja 2020 olid Hea Koer ja Brisk mind projekti Käpp ja Käsi partnerid. See oli programm, mille käigus viidi kokku Tartu avavangla kinnipeetavad ja Tartu koduta loomade varjupaiga koerad. Õpetasime kinnipeetavatele koerasõbralikku, positiivsel kinnistusel põhinevat loomatreenimist.

Hea Koera koolitused sobivad hästi inimesele, kes soovib midagi enamat, kui kuulekusdrill. Kui soovid elada koos koeraga, teisest liigist intelligentse elusolendiga, käitudes temaga vastavalt ning mõjutades tema käitumist humaanselt ja koerast lugupidavalt, siis klapib meie koostöö ilmselt hästi!

Koos koeraga elades jagub õppimist aastateks! Õppimine võtab aega ning vaimujõudu. Õpetamine eeldab kannatlikkust ja mõistmist oma õppija suhtes. Ole valmis muutusteks tõekspidamistes, hoiakutes, käitumises, sest see ongi õppimise tagajärg! Ja lõpuks, Kodukora põhikoolituse 4 mooduli lõpuks näed koeri ja suhet koeraga hoopis uue pilguga.

Nina õnn. Õnnelik koer on hea koer.