Treenimisoskuste õpituba

Käitumise treenimine positiivse kinnistusega.

Treenimisoskuste õpitubades  saad õppida käitumise ja õpetamise kohta.  Iga õpituba käsitleb käitumise muutmist veidi erineva nurga alt. Oled oodatud, kui tegeled kellegi käitumisega – oled sa siis loomaomanik, treener, veterinaar või inimeste õpetaja, treener ja füsioterapeut jne.

Sügis, 2020: Kahjuks oleme otsustanud praegu koroonaohu tõttu treenimisoskuste õpitubade korraldamisest (ajutiselt) loobuda.

Mis toimub Treenimisoskuste õpitoas?

Iga Treenimisoskuste õpituba koosneb neljast olulisest komponendist:

  1. teooriast, mida Kristina ja Lea pakuvad iga teema jaoks tausta loomiseks ning fookuse sättimiseks;
  2. praktilistest treenimisharjutustest väikestes 2-3-liikmelistes gruppides ja
  3. kõigi osalejate aktiivsest osalusest mõttetöös – küsimused on oodatud läbi kogu õpitoa.
  4. Treenimisharjutuste analüüs aitab aga kõiki osalejaid edeneda oma treenimisoskustes järgmisele tasemele. Lõpuks, kui tihti sa ikka sõnalist ja konstruktiivset tagasisidet oma õpetamistegevuse kohta saad?!

Meie Leaga aitame osalejatel mõista, kuidas käitumine kujuneb ja muutub. Aitame mõista, mida ütleb käitumisteadus selle kohta, kuidas ja miks käitumine muutub, ning kuidas me oma soove ellu viies peaksime käitumise seaduspäradega arvestama. Olgu selleks õppijaks siis koer, inimene- suur või väike, formaalses või mitteformaalses keskkonnas – või ka me ise, keda me pahatihti õppija rollis tähele ei pane.

Õpitubadest saad teadmised kogu eluks. TÕT-s pakutav info lähtub käitumisteadusest, mida seni pole väga laialt avalikkuses populariseeritud, ent mis suudab meie ja meie lähedaste igapäevaelu oluliselt ilusamaks teha.